Nee, er rijdt ten alle tijden een instructeur met je mee waarnaar je moet luisteren. Wij gaan er vanuit dat je de verkeersregels volgt zoals dat wordt verwacht van iemand met een rijbewijs. Bij gevaarlijk rijgedrag zal worden gewaarschuwd en kan in extreme gevallen de rit vroegtijdig worden beëindigd.